23.8.13

W TYM RZECZ

"Chciała być pożądana, by nie myśleć, czy jest kochana."

(Michel Schneider w książce Marilyn. Ostatnie seanse.)

cyt. za: Iwona Majewska-Opiełka, Siła kobiecości, Sopot 2011, GWP, s. 243